Fontanny pływające Comet 24 - dane techniczne

Dodano 21.8.2017

Arkusz danych technicznych FONTANNA PŁYWAJĄCA TYPOSZEREGU „COMET”

Zastosowanie

Fontanny pływające znalazły zastosowanie w miejscach gdzie ze względu na zbyt dużą głębokość zbiornika wodnego, niekorzystne podłoże bądź wahania poziomu m. lustra wody, nie ma możliwości zainstalowania fontann stacjonarnych. Fontanny pływające są dodatkiem upiększającym zbiorniki wodne. Urozmaicają stawy, oczka wodne, jeziora oraz parki ze zbiornikami wodnymi. Szczególnie ciekawie prezentują się po zapadnięciu zmroku. Właściwie dobrane oświetlenie nadaje fantastyczny wygląd i niepowtarzalny nastrój. Obrazy wodne w połączeniu z szumem wody pozwalają na pełen relaks.

Właściwości:

1. Walory estetyczne.

2. Napowietrzanie wody.

3. Uzyskanie możliwie najwyższego stopnia cyrkulacji wody w obiegu zbiornika powodując: - zmniejszenie ilości powstawania glonów, - eliminacje nieprzyjemnych zapachów zbiornika ze stojącą wodą, - zmniejszenie ilości komarów lęgnących się w wodzie

4. Przesuwanie wody z wyższych warstw do niższym i odwrotnie wyrównując jej temperaturę.

Elementy

1. Pompa fontanny. 2. Pływak z linami kotwiącymi. 3. Filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. 4. Dysza. Dane techniczne typoszeregu:

-Napięcie [V] – 400 -Natężenie [A] – 16,5 -Masa fontanny [kg] - 103 -Wymiary fontanny [mm] - 1200x1600x970 -Max wydajność [l/h] - 75000 -Moc [kW] - 7,5

Typ Comet 24

Dane techniczne- Fontanny typu Comet24 - Moc [kW] - 4,0 - Natężenie [A] – 9,8 - Napięcie [V] – 400 - Wymiary fontanny [mm] - 1015x1600x620 - Wydajność [l/h] – 27000 ( max 30000 ) - Ciśnienie 3,6 Bar (max 9,0 bar) - Masa fontanny [kg] - 45 - wysokość strumienia - 24 m.

Instrukcja obsługi - Instalacja fontanny wykonana zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi. - Każdy element musi być uziemiony. - W celu zmniejszenia ryzyka porażenia urządzenie musi być podłączone do obwodu chronionego za pomocą wyłącznika różnicowo – prądowego. - Należy sprawdzić włącznik podczas instalacji fontanny pływającej, a także raz w miesiącu. - W przypadku uszkodzenia kabla przyłączeniowego bądź obudowy nie należy używać fontanny pływającej, może to spowodować zagrożenie życia. - Podłączenie powinien wykonać wykwalifikowany elektryk. - Nie należy wchodzić do wody, gdy pływający agregat jest podłączony i włączony a także uruchamiany. - Nie wolno uruchamiać urządzenia bez wody, może to doprowadzić do uszkodzenia pompy. - Nie należy ciągnąć i podnosić agregatu za przewód zasilający. - Fontanna nie może być zlokalizowana wewnątrz strefy kąpielowej. - Przewody przyłączeniowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od strefy kąpielowej. - Sprzęt należy regularnie sprawdzać w celu kontroli i wychwycenia jakichkolwiek zmian 

Dostawa i rozpakowanie - Pływającą fontannę należy, aż do momentu montażu, przechowywać w opakowaniu. - Fontanna dostarczana jest wraz z pompą, reflektorami oraz przewodami przyłączeniowymi. - Wszystkie uszkodzenia zewnętrzne, negatywnie wpływające na pracę poszczególnych elementów, stwierdzone podczas rozpakowania, należy niezwłocznie zgłosić dostawcy i sporządzić protokół uszkodzenia. 

Skład zestawu - Pływak z pompą dyszą i filtrem. Linki mocujące. Obciążniki. 

Gwarancja

W przypadku: - tłoczenia medium innego niż normalna woda, - zawartości piasku przekraczającej 50g/cm , - eksploatowania fontanny „na sucho" oraz w podłożu szlamowym, - montażu, uruchamianiu oraz eksploatacji niezgodnie z powyższą dokumentacja oraz standardami technicznymi , następuje utrata świadczeń gwarancyjnych. 

Funkcje - Walory estetyczne. - Napowietrzanie wody. - Uzyskanie możliwie najwyższego stopnia cyrkulacji wody w obiegu zbiornika powodując: - zmniejszenie ilości powstawania glonów, -eliminacje nieprzyjemnych zapachów zbiornika ze stojącą wodą, -zmniejszenie ilości komarów lęgnących się w wodzie - Przesuwanie wody z wyższych warstw do niższych i odwrotnie wyrównując jej temperaturę. 

Transport - Transport i podnoszenie może się odbywać ręcznie lub przy pomocy żurawia bądź wózka podnośnikowego. - Do podnoszenia należy użyć palety podłożonej pod fontannę - Wstawianie urządzenia do zbiornika wodnego przeprowadzać, trzymając fontannę wyłącznie za pływak

Umocowanie - Minimalna głębokość wody dla bezawaryjnej pracy fontanny pływającej wynosi 1,2 metra. - Około 5 mb od docelowego miejsca cumowania fontanny należy opuścić na dno trzy prostokątne obciążniki (w okręgu co 120 stopni). - Fontannę umieścić na wodzie i zaciągnąć do miejsca docelowego. - Przymocowane do zatopionych prostokątnych obciążników linki przewlec od góry przez uchwyty pływaka. - Linki uciąć 0,5 mb poniżej uchwytu pływaka na jej końcu robiąc oczko za pomocą dostarczonego zacisku. - Do wykonanych na lince oczek za pomocą karabińczyków przymocować okrągłe obciążniki centrujące. - Podczas demontowania fontanny do linek mocujących do dna należy doczepić załączone w komplecie pływaki (aby końce linek nie zatopiły się).

 

Kontakt.

Dział Handlowy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
65-124 Zielona Góra
68 451 11 82
784 100 511
handel@eotech.pl